مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شبهات مهدویت

حضور پر خیر و برکت

حضور حضرت حجّت(ع) چه سودی برای جهان هستی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ذکر چند مطلب ضرورت دارد:۱٫ انسان، طبق فرموده قرآن کریم به

ادامه مطلب »