مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شبهات وهابیت

شبهات وهابیت

۱- مقدمهتحقیق حاضر بحثى بسیار فشرده در خصوص شبهاتى است که فرقه وهابیت طرح کرده و در ضمن آن به سایر فرقه مسلمین، خصوصاً شیعیان

ادامه مطلب »