مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شبهه جبر

جبر و اختیار

#جبر_و_اختیار ⁉️ شخصی که می خواهد از بین دو یا چند راه یکی را انتخاب کند چه عاملی باعث می شود که در این انتخاب

ادامه مطلب »