صفحه آرشیو

شبهه شناسی

پاسخ به شبهات محمد بن عبدالوهاب(۲)

سوال: حال که اصل خوف ثابت شد، بد نیست بدانیم خوف «پیامبر»(صلوات الله علیه واله)، از چه بوده است، و مربوط به چه زمانی است؟ چند امر محتمل است: 2/1:خوف از کشته شدن: چنین خوفی قطعاً درباره «پیامبر» (صلوات الله علیه واله) وجود ندارد،چون جریان…