مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شب های پیشاور

نقد رفتار صحابه

نقد رفتار صحابه

نقدرفتار صحابه حافظ: گفتار شنیع آنها از قبیل: طعن و انتقاداتی است که نسبت به صحابه خاص رسول الله و بعض ازواج طاهرات آن حضرت

ادامه مطلب »