مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شخصیتها

ذوالقرنین

یکی از ناشناخته ترین و بحث انگیزترین شخصیتهای قصص قرآن کریم، ذوالقرنین است، که سه بار به این نام در سوره ی کهف تصریح و

ادامه مطلب »