صفحه آرشیو

شخصیتها

شخصیتها

ذوالقرنین

یکی از ناشناخته ترین و بحث انگیزترین شخصیتهای قصص قرآن کریم، ذوالقرنین است، که سه بار به این نام در سوره ی کهف تصریح و در چندین آیه از همان سوره، به داستان سیر و جهان گشایی او و بستن سدی در برابر یأجوج و مأجوج اشاره شده است. برای آنکه مبنای…