صفحه آرشیو

شخصیت

شخصیت

اهمیت انتقاد و انتقادپذیری

انتقاد از خود چیست، چه ارتباطی با ویژگی های شخصیتی دارد و پیامدهای آن چیست؟ انتقاد و نقد، موضوع و مفهومی وسیع و عمیق است که در جریان مدرنیته، جایگاه فلسفی والایی دارد، از سوی دیگر در علوم انسانی و به ویژه در علم روان شناسی، موضوع انتقاد هم…

جنبه هاى مهم شخصیت نوجوان

مقدمه دوره نوجوانى هم زمان است با دوره بلوغ؛ يکى از بحرانى ترين دوره هاى زندگي. در دروه بلوغ، تغييرات گوناگونى در ابعاد شخصيتى نوجوان رخ مى دهد که هر کدام به نوعى مى تواند بر او اثر بگذارد و حتى گاهى شخصيت او را دگرگون سازد. اين نبشتار،…