صفحه آرشیو

شرک

چرا خداوند کفر را می‌بخشد اما شرک را نمی‌بخشد؟

پاسخ  ۱٫ در این زمینه باید گفت که «کفر» اقسام مختلفی دارد، و «شرک» نیز یکی از اقسام آن محسوب می‌شود؛ لذا این مسلم نیست که «کفر» به طور مطلق بخشودنی باشد، بلکه کفر افرادی مانند مستضعفان فکری قابل بخشش است. بنابر این، از این جهت فرقی میان…

آیا توسل به معصومین (علیهم السّلام) یک نوع شرک محسوب نمی شود؟

آیا توسل به معصومین (علیهم السّلام) یک نوع شرک محسوب نمی شود؟ توسل در لغت به معنای تمسک جستن به وسیله ای برای نیل به مقصود است. خداوند جهان هستی را بر اساس نظام اسباب و مسببات قرار داده است و فیض خود را تنها از طریق مجاری و اسباب اعطا می…