صفحه آرشیو

شلمغانی

اعدام شلمغانی مدعی دروغین نیابت امام زمان(عج) در زمان غیبت صغری

اعدام شلمغانی مدعی دروغین نیابت امام زمان(عج) در زمان غیبت صغری در روذ دوم ذی القعده 323 ق ابو جعفر محمد بن علی بن ابی العَزاقِر مشهور به شَلمَغانی از یاران امام حسن عسکری(ع) و از محدثان شیعی در ایام غیبت صغرا دربغداد. مدتی در…

کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن

کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن چکیده کتاب التکلیف شلمغانی(م۳۲۲ ق) از همان زمان تألیف، به‌ویژه با توجه به اینکه هنوز انحرافی از شلمغانی سر نزده بود و او یکی از افراد مورد اطمینان حسین بن روح (م۳۲۶ق) محسوب…