مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شناخت

امکان شناخت

اولین سخن در باب شناخت که از قدیم مطرح بوده و امروز هم مطرح است این است که اصلا آیا شناخت ممکن است؟ آیا می‌شود

ادامه مطلب »

حقیقت شناخت

کمال انسان از آنجهت که انسان است، کمالی است که با انتخاب و اختیار بدست می‌آید.پس می‌توانیم گفت: ویژگی تکامل انسان، از آن جهت که

ادامه مطلب »

راه هاى شناخت

یکی از بحث‌های مربوط به شناخت، بحث «منابع شناخت» است که با بحث «ابزار شناخت» قرابت و نزدیکی دارد و متمم آن است.بحث دیگری داریم

ادامه مطلب »

شناخت آیه‏ اى

این نوع شناخت تعقلی همان است که قرآن از آن تعبیر به «آیه» کرده است، مانند این آیه که در قرآن آمده است: «و من

ادامه مطلب »

مراحل و درجات شناخت

فیلسوفان ما برای شناخت، مراحل قائل هستند.آن‌ها شناختهای تجربی را سه مرحله‌ای می‌دانند ولی چون همه شناخت‌ها را منحصر به شناخت تجربی نمی‌دانند، قائل به

ادامه مطلب »