صفحه آرشیو

شناخت

شناخت

مشکلات پیشِ روی نظریه‌ی تکامل

توضیح مترجم: تاکنون مقالاتی در این سایت در تأیید علمی تکامل منتشر گردیده است. بی طرفی علمی ایجاب می‌کند مقالات مربوط به تکذیب علمی این نظریه، مانند مقاله‌ی زیر، نیز منتشر شوند.نظریه‌ی تکامل در این روزها با وجود اکتشافات بیشتر…

تبدیل شناخت حسى به شناخت تعقلى

مسأله تبدیل شناخت حسی به شناخت تعقلی، محدود به آنچه که در جلسه گذشته عرض کردم نیست، کلیت، تعمیم و گسترش دادن، یک بعد از ابعاد شناخت تعقلی است.بعد دیگر که این بعد از یک نظر مهم‌تر است این است که دستگاه شناخت انسان، نه تنها شناخت‌ها…

امکان شناخت

اولین سخن در باب شناخت که از قدیم مطرح بوده و امروز هم مطرح است این است که اصلا آیا شناخت ممکن است؟ آیا می‌شود جهان را شناخت؟ آیا می‌شود انسان را شناخت؟ آیا می‌شود هستی را شناخت؟ عده‌ای از بیخ منکرند، می‌گویند شناخت…

حقیقت شناخت

کمال انسان از آنجهت که انسان است، کمالی است که با انتخاب و اختیار بدست می‌آید.پس می‌توانیم گفت: ویژگی تکامل انسان، از آن جهت که انسان است تکامل اختیاری است.و این همان است که در آخرین آیهٔ سورهٔ احزاب، با عنوان امانتی که آدمی آن را…

حس، ابزار لازم براى شناخت

ابزار شناخت چيست؟ يكى از وسائل و ابزارهاى شناخت براى انسان «حواس» است.انسان داراى حاسه‏ هاى متعدد است : حس باصره، حس سامعه، حس ذائقه، ...اگر فرض كنيم انسان فاقد همه حواس باشد فاقد همه شناختها خواهد بود.جمله‏ اى است كه از…

راه هاى شناخت

یکی از بحث‌های مربوط به شناخت، بحث «منابع شناخت» است که با بحث «ابزار شناخت» قرابت و نزدیکی دارد و متمم آن است.بحث دیگری داریم به نام «درجات و مراحل شناخت» که این بحث هم با این دو بحث خیلی نزدیکی…

شناخت آیه‏ اى

این نوع شناخت تعقلی همان است که قرآن از آن تعبیر به «آيه» کرده است، مانند این آیه که در قرآن آمده است: «و من اياته خلق السموات و الأرض و اختلاف السنتكم و الوانكم» (1) و یا این آیه شریفه: «و من اياته ان خلق لكم…

مراحل و درجات شناخت

فیلسوفان ما برای شناخت، مراحل قائل هستند.آن‌ها شناختهای تجربی را سه مرحله‌ای می‌دانند ولی چون همه شناخت‌ها را منحصر به شناخت تجربی نمی‌دانند، قائل به شناختهای دو مرحله‌ای هم هستند، یعنی شناخت تعقلی غیر…