صفحه آرشیو

شیخیه

شیخیه

تاریخ مُلک بنی اسرائیل، از تأسیس تا زوال

تاریخ بنی اسرائیل از بدو تأسیس مملکت خود در سال (۱۰۲۵ق.م.) تا دوران زوال و اضمحلال آنان در سال (۹۲۳ق.م.)حاکمان این دوره از تاریخ بنی اسرائیل، همان: طالوت، داود و سلیمان علیه السلام هستند که مملکت یهودی را حدود سال ۱۰۲۵ق.م. به وجود آوردند، و…