صفحه آرشیو

شیخیه

شیخیه

گرایش تصوف به تشیع در ایران

گرایش تصوف به تشیع در ایران تصوف و تلاقی آن با تشیع در ایران در فاصله قرن پنجم تا قرن نهم هجری ایران در معرض یورشهای پی در پی بیگانگان قرار داشت. هجوم سلجوقیان در قرن پنجم، غزان بلخ در قرن ششم، مغولان در سده هفتم و تیمور در…

نظرات عجیب پایه گذار فرقه شیخیه (۱)

اشاره: استاد حقیقت‌گو از خواب‌گرایی شیخ احمد احسائی سخن به میان آورد و زمان طرح آراء و اندیشه‌های انحرافی او را بعد از خوابی دانست که در آن بنا به نقل حاج محمد کریم خان کرمانی، شیخ به دستور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و…

نظرات عجیب پایه گذار فرقه شیخیه(۲)

اشاره: در قسمت قبلی، به بخشی از آراء و اندیشه‌های مهم شیخ احمد احسایی، از زبان استاد حقیقت گو پی بردیم؛ از جمله این که او معاد جسمانی را با بدن هورقلیایی تصور نموده، ائمه معصومین علیهم السلام را علل اربعه آفرینش جهان هستی می‌داند…