صفحه آرشیو

شیخ شلتوت

شیخ شلتوت

تشکیک قرضاوی در فتوای شلتوت

رئيس اتحاديه جهاني علماي مسلمان در يك سال اخير، گويا بيشترين وقت خود را صرف مقابله با تشيع كرده است. نقطه آغاز تقابل، اعلام خطر وي نسبت به گسترش تشيع در آفريقا بود. گفته مي شود كه عامل اصلي اين اقدام، گرويدن فرزندش به تشيع است. اما…

شیخ شلتوت پیشوای اندیشمند تقریب

شیخ شلتوت 1310قمری برابر با 1893میلادی در مصرمتولد شد. از بزرگان اهل سنت، محقق، مفسر، فقیه اصولی، ادیب لغوی مصری، و از مؤسسان دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه است. وی از مدافعان و از فعالان وحدت شیعه و سنی بوده است. در سال 1957م،…