مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شیعه در ایران

شیعه در ایران

مشخصات ظاهری : ۵۴ ص.
شابک : ۳۰۰۰۰ ریال:۹۷۸-۹۶۴-۵۴۰-۷۴-۱
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : کتاب حاضر برگزیده کتاب “عقایدالامامیه” تالیف محمدرضا مظفر است.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : شیعه — ایران — تاریخ.
شناسه افزوده : Muzaffar, Mohammad Rida
شناسه افزوده : حجتی، محمدباقر، ۱۳۱۱ – ، مترجم.
رده بندی کنگره : BP239/م۵۴ش۹ ۱۳۸۶
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۵۳۰۹۵۵
شماره کتابشناسی ملی : ۱۱۷۸۲۲۵
ص:۱

عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ آغاز تشیّع در ایران؛ فرمانروایی طاهریان در هرات؛ دولت علویان؛ شیعه و آل بویه در ایران؛ شیعه و مغول ها ۱۴ در ایران؛ شیعه و صفویه؛ شیعه و دوران حکومت نادرشاه؛ شیعه و دوران حکومت قاجاری ها

ادامه مطلب »