بانک احادیث اهل بیت جلد ۵     بانک احادیث اهل بیت جلد ۵ بانک احادیث اهل بیت (ع) جلد ۵ – (احادیث قدسی) مشخصات کتاب: سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،۱۳۹۰ عنوان و نام پدیدآور:بانک احادیث اهل بیت (ع) جلد ۵ – (احادیث قدسی)/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان . مشخصات […]

بانک احادیث اهل بیت جلد ۴     بانک احادیث اهل بیت جلد ۴ بانک احادیث اهل بیت (ع) جلد ۴ – (عبادت و فروع دین) مشخصات کتاب: سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،۱۳۹۰ عنوان و نام پدیدآور:بانک احادیث اهل بیت (ع) جلد ۴ – (عبادت و فروع دین)/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای […]

بانک احادیث اهل بیت جلد ۳     بانک احادیث اهل بیت جلد ۳ بانک احادیث اهل بیت (ع) جلد ۳ – (اعتقادی) مشخصات کتاب: سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،۱۳۹۰ عنوان و نام پدیدآور:بانک احادیث اهل بیت (ع) جلد ۳ – (اعتقادی)/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان . مشخصات نشر:اصفهان:مرکز تحقیقات […]

بانک احادیث اهل بیت جلد ۲     بانک احادیث اهل بیت جلد ۲ بانک احادیث اهل بیت (ع) جلد ۲ – (معصوم شناسی) مشخصات کتاب: سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،۱۳۹۰ عنوان و نام پدیدآور:بانک احادیث اهل بیت (ع)جلد۲- (معصوم شناسی)/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان . مشخصات نشر:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه […]

بانک احادیث اهل بیت جلد ۱     بانک احادیث اهل بیت جلد ۱ بانک احادیث اهل بیت (ع) جلد ۱ – (قرآن کریم) مشخصات کتاب: سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،۱۳۹۰ عنوان و نام پدیدآور:بانک احادیث اهل بیت (ع) جلد ۱ – (قرآن کریم)/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان . مشخصات […]

نرم افزار شیعه شناسی
۰۸ اسفند ۱۳۹۶

نرم افزار شیعه شناسی

انتقام حضرت زهرا سلام الله علیها   چرا بعد از شهادت همسر خود فاطمه الزهرا علیهالسلام انتقام او را نگرفت یا به فکر گرفتن انتقام نبود.؟ واقعیت این است که تحلیل برخی حوادث تاریخی بسیار مشکل است و هضم برخی رفتارها بسیار سنگین است. اما انگیزه های مختلف، انسان را به جایی می رساند که […]

سرگذشت عایشه پس از جنگ جمل   خلاصه پرسش چه اتفاقاتی برای عائشه همسر پیامبر اسلام(ص) بعد از نبرد جمل رخ داد؟ آیا او مدتی در حصر خانگی به سر می‌برد؟ پرسش آیا امام علی(ع) بعد از جنگ جمل، دستور به حصر خانگی عائشه دادند؟ آیا در این باب بین مورّخان اختلاف نظری هم وجود […]

بوسیدن دست کارگر توسط پیامبر   خلاصه پرسش آیا پیامبر اسلام(ص) تنها دست دخترشان حضرت زهرا(س) را بوسیدند و حدیث معروف بوسیدن دست کارگر توسط پیامبر(ص) ساختگی است؟! پرسش آیا حدیث بوسیدن دست کارگر توسط پیامبر(ص) که در بعضی کتب اهل‌سنت آمده، ساختگی است و هیچ سند صحیحی ندارد؟ و ایشان فقط دست حضرت زهرا(س) […]

نکوهش انجام گناه به اعتماد توبه   خلاصه پرسش مراد این سخن امام علی(ع) چیست که می‌فرماید: «اگر در برابر گناهی قرار گیرد، با اعتماد و تکیه بر توبه، مرتکب آن می‌شود»!؟ پرسش این روایت از امام علی(ع) در توصیف چه کسانی نقل شده است: «اگر نافرمانی خدا و معصیتی برای او روی دهد با […]