صفحه آرشیو

شیعه و شرک

شیعه و شرک

شیعه و شرک در بیان اقسام شرک داعی:‌ آنچه از خلاصه آیات قرآنیه و اخبار متکاثره و تحقیقات کامله محقّقین از علماء و مخصوصاً توضیحات مهمه‌ای که مرحومین صدر المتألهین و فاضل طالقانی داده‌اند، شرک بر دو قسم است و سایر اقسام شرک در این دو قسم…