مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شیعه و مغولان

مغولان و تشیع

شعیان تا قبل از هجوم و انحلال حکومت عباسی تحت فشار دستگاه خلافت عباسی و درباریان بوده اند و حتی در بغداد، مرکز خلافت عباسی

ادامه مطلب »