صفحه آرشیو

شیعه و مغولان

شیعه و مغولان

مغولان و تشیع

شعیان تا قبل از هجوم و انحلال حکومت عباسی تحت فشار دستگاه خلافت عباسی و درباریان بوده اند و حتی در بغداد، مرکز خلافت عباسی با این که ابن علقمی، وزیر خلیفه شیعه و از دوست داران اهل بیت (ع) بود، به شیعیان اجحافاتی می شد. فرزندان خلیفه دیگر…