صفحه آرشیو

شیعی رشد

پایگاه اسلامی ـ شیعی رشد

پایگاه اسلامی ـ شیعی رشد سپاس خداوندی را که در قرآن به قلم قسم خورد . سپاس خداوندی را که خدای ابراهیم ، موسی ، عیسی و محمد (ص)، خاتم پیامبران است و درود فراوان بر افضل پیامبران ، پیامبر اسلام ، هم او که پیروانش را به آموختن علم فراخواند و…