مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: صحیح بخاری

صحاح سته؛ صحیح بخاری

صحاح سته؛ صحیح بخاری درآمد: از میان نوشتارهاى حدیثى سنیان، نُه کتاب از جایگاه ویژه‏اى برخوردارند: ۱ـ موطّأ مالک بن أنس([۱]) (م ۱۷۹ هـ.ق). ۲ـ

ادامه مطلب »