صفحه آرشیو

صحیفه معلونه

صَحیفه مَلعونه چیست؟

صَحیفه مَلعونه چیست؟ صَحیفه مَلعونه یا صحیفه مشئومه پیمان‌نامه تعدادی از صحابه پیامبر در مخالفت با رسیدن خلافت به امام علی(ع). بنابر منابع شیعی، گروهی از صحابه پیش از واقعه غدیر با هم پیمان بستند که نگذارند خلافت به خاندان پیامبر(ص) برسد.…