صفحه آرشیو

صله رحم

اوصاف شیعیان: صله رحم

صله رحم امیرالمؤمنین على  فرمود: «أَلا مَن سَأَلَ عَنِ شیِعَهِ أهل البَیت... و مِن عَلامَهِ أَحَدِهِم ... و یَصِلُ مَن قَطَعَهُ»؛ «آگاه باشید! هرکس از شیعیان اهل بیت سؤال نماید یکى از علامت‏هاى آنان این است با کسى که با آنان قطع…