صفحه آرشیو

صله رحم

ارزش صبر و صله رحم و عدل

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله در بهشت درجه اى است که کسی به آن نمی رسد مگر حاکم عادل یا خویشاوندى که زیاد صله رحم به جا آورد و یا عیالوار صبور الخصال : ٩٣/٣٩

اوصاف شیعیان: صله رحم

صله رحم امیرالمؤمنین على  فرمود: «أَلا مَن سَأَلَ عَنِ شیِعَهِ أهل البَیت... و مِن عَلامَهِ أَحَدِهِم ... و یَصِلُ مَن قَطَعَهُ»؛ «آگاه باشید! هرکس از شیعیان اهل بیت سؤال نماید یکى از علامت‏هاى آنان این است با کسى که با آنان قطع…