صله رحم امیرالمؤمنین على  فرمود: «أَلا مَن سَأَلَ عَنِ شیِعَهِ أهل البَیت… و مِن عَلامَهِ أَحَدِهِم … و یَصِلُ مَن قَطَعَهُ»؛ «آگاه باشید! هرکس از شیعیان اهل بیت سؤال نماید یکى از علامت‏هاى آنان این است با کسى که با آنان قطع رابطه نموده است، پیوند بر قرار مى‏کند».[۱] امام صادق  نیز فرمود: «إِنَّ اللّهَ […]