صفحه آرشیو

ظهور منجی

پرسش و پاسخ

در حدیثی یکی از اصحاب امام صادق(علیه السلام) در مورد انتظار طولانی خود برای امر فرج و ظهور گلایه می‌کند. مگر در زمان امام ششم(علیه السلام) نیز شیعیان منتظر ظهور بودند؟ داوود ابن کثیر الرقی می‌گوید: به امام صادق(علیه…