مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: عالم ذر

عالم ذر چیست؟

عالم ذر چیست؟

عالم ذر «عالم ذر» یا «عالم میثاق»؛ عبارت از زمان، مرحله، صحنه، موطن و یا جهانى قبل این جهان است. که خداوند متعال تمام انسان‌هایى

ادامه مطلب »