صفحه آرشیو

عايشه

چرا پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) با عایشه و حفصه ازدواج کردند ؟

پاسخ ۱️⃣ یکی ازعلت های ازدواج حضرت با ایشان غرض سیاسی بوده است : 🌱 یکی از اهداف ازدواج های پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) جهت سیاسی - تبلیغی بود ؛ ◀️ یعنی با ازدواج، موقعیتش در بین قبایل مستحکم گردد و بر نفوذ سیاسی و اجتماعیش…