عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است. 📚 تحف العقول، ص۴۴۲

امام على علیه السلام:
۳۰ خرداد ۱۳۹۶

عبادت با یقین به کمال مى رسد. 📚 میزان الحکمه، ج۱۳، ص ۵۷۶