صفحه آرشیو

عباسیان

انقراض سلسله بنی‌عباس

انقراض سلسله بنی‌عباس سرانجام بنی عباس سال هجرت ششصد و پنجاه و شش   روز یک شنبه، چهارم از صفر شد خلیفه جانب عقبی روان   دولت عباسیان آمد بسر() هلاکو خان پسر تولی خان بن چنگیز مغول از صحرای چین و ممالک…

وضعیت شیعیان در زمان آخرین خلفای عباسی

وضعیت شیعیان در زمان آخرین خلفای عباسی خلافت ابو عبد الله محمد المقتفی لامرلله روزی که راشد از خلافت خلع شد، عمویش ابو عبد الله محمد بر سریر خلافت مستقل شد و چون راشد از بغداد بیرون رفت، مرکز خلافت را خالی گذاشت و آن مملکت در تحت تصرف…

مروری بر وضعیت خلفای عباسی بعد از شهادت امام عسکری تا دوران المقتفی لأمرالله

مروری بر وضعیت خلفای عباسی بعد از شهادت امام عسکری تا دوران المقتفی لأمرالله برخورد المعتضد بالله با علویان معتضد مانند «الواثق» به آل علی ابراز علاقه و محبت می‌کرد. ابن شهر آشوب در «مناقب» از حضرت امیر در بیان احوالات خلفای عباسی نقل…

چگونگی برخورد خلفای معاصر امام حسن عسکری با آن حضرت و شیعیان

چگونگی برخورد خلفای معاصر امام حسن عسکری با آن حضرت و شیعیان زندگانی امام حسن عسکری از آنجا که پیشوای یازدهم به دستور خلیفه عباسی در «سامرا» در محله عسکر سکونت (اجباری) داشتند به همین جهت عسکری نامیده می‌شوند.() امام حسن عسکری در مدت…

چگونگی برخورد خلفای معاصر امام هادی با آن حضرت و شیعیان

چگونگی برخورد خلفای معاصر امام هادی با آن حضرت و شیعیان خلفای معاصر امام هادی امام هادی در مدت امامت خود با چند تن از خلفای عباسی معاصر بودند که به ترتیب زمان عبارتند از: معتصم برادر مأمون (۲۱۷ ـ ۲۲۷) ۲٫ واثق، پسر معتصم (۲۲۷ ـ ۲۳۲)…

توطئه های مامون و معتصم علیه امام رضا، امام جواد و شیعیان

توطئه های مامون و معتصم علیه امام رضا، امام جواد و شیعیان امین و فرصتی مناسب برای امام رضا وقتی هارون الرشید درگذشت، یازده پسر و سیزده دختر به جای گذاشت() و این بیست و چهار تن فرزند، حاصل ازدواج با قریب به بیست تن زن عقدی و یا کنیز بود.…

وضعیت شیعیان در دوران مهدی،هادی و هارون الرشید

وضعیت شیعیان در دوران مهدی،هادی و هارون الرشید برخورد مهدی با علویان دوران خلافت منصور که سایه شوم آن در سراسر کشور اسلامی سنگینی می‌کرد، با مرگ وی با پایان رسید و مردم پس از ۲۲ سال تحمل رنج و فشار نفس راحتی کشیدند. پس از وی فرزندش، محمد،…

وضعیت شیعیان در دوران سفاح و منصور دوانیقی

وضعیت شیعیان در دوران سفاح و منصور دوانیقی سفّاح و منصور، خلفای معاصر امام صادق از پوشش نفاق بیشترین استفاده را بردند. آنان به این نتیجه رسیدند که تنها راه پیروزی بر امویان و دستیابی به قدرت، پیوند دادن دعوت خود به اهل بیت است. هدف آنان از…

مروری بر حکومت عباسیان

مروری بر حکومت عباسیان تاریخچه مختصری از حکومت عباسیان دولت عباسیان با حکومتی بیش از پانصد سال بر سرزمین‌های اسلامی، طولانی‌ترین فرمان‌روایی بر مسلمانان را در طول تاریخ داشته است. خلافت عباسی در سال ۱۳ن۲هجری قمری، با ابوالعباس سفاح آغاز…