مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: عبودیت

عبودیت

عبودیت

عبودیت معنی عبودیت برای پی بردن به تاثیر عبادت و نیایش در تهذیب نفوس و پرورش فضائل اخلاقی، قبل از هر چیز باید با مفهوم و حقیقت عبادت آشنا شد. گرچه بحث

ادامه مطلب »