صفحه آرشیو

عثمانيه

عثمانيه

گفت و گوی ادیان: پیش فرض ها، مغالطه ها و دستاوردها

فان اس به دلیل سکونت در آلمان و پرداختن به پژوهش های اسلامی، و شیعی با پروفسور فلاطوری مراوده داشت و طی سالیان دراز علاقه ای بین آنها شکل گرفته بود. شاید همین علاقه بود که فان اس موضوع گفت و گو را برای طرح در مجلس بزرگداشت فلاطوری برگزید،…