مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: عذاب قوم لوط

عذاب قوم لوط

عذاب قوم لوط

عذاب قوم لوط پرسش چرا تمام قوم لوط نابود گشتند، در حالی‌که ممکن بود در بین آنها زن و بچه‌هایی بی‌گناه وجود داشته باشد، حال

ادامه مطلب »