صفحه آرشیو

عذاب قوم لوط

عذاب قوم لوط

عذاب قوم لوط پرسش چرا تمام قوم لوط نابود گشتند، در حالی‌که ممکن بود در بین آنها زن و بچه‌هایی بی‌گناه وجود داشته باشد، حال آن‌که قوم لوط به دلیل لواط و ارتباط مرد با مرد مورد عذاب قرار گرفته است؟ پاسخ اجمالی ۱٫ آن‌گونه…