صفحه آرشیو

عرفان شرقى

عرفان شرقى

عاشورا در مکتب عرفان

۱- بلا و ابتلا:‌عارفان با ایمان نه تنها از بلا نمى‌گریزند، بلکه آن را نشانه لطف الهى و سبب پاکى روح و جان و تصفیه اعمال مى‌دانند و به خاطر فضلیت و پاداش آن، به استقبالش مى‌روند، امام صادق (ع) مى‌فرماید: «ان الله اذا احب عبدا غته…