صفحه آرشیو

عرفان

گونه شناسی آراء فقهای امامیه یکصد سال اخیر پیرامون تصوف و عرفان

گونه شناسی آراء فقهای امامیه یکصد سال اخیر پیرامون تصوف و عرفان پژوهش و تالیف : دکتر آیت پیمان . دکتر محمد صادق رجبی . ۱۳۹۸/۷/۳ چکیده تصوف و درویش مآبی از ابتدای پیدایش همواره محل نزاع و اختلاف بین علمای تشیع بود. این جریان از قرن دهم…

چهارده معصوم(ع) خدا نیستند، ولی غیر از خدا هم نیستند» آیا اعتقاد به چنین مضمونی صحیح است؟

«چهارده معصوم(ع) خدا نیستند، ولی غیر از خدا هم نیستند» آیا اعتقاد به چنین مضمونی صحیح است؟ پرسش پاسخ اجمالی اگر مراد از آنچه در پرسش مطرح شده، همان عقیده‌ای باشد که بر اساس مبانی و اصول عرفان اسلامی شکل گرفته است، می‌توان آن را پذیرفت،…

«رحمت وجوبیه» و «رحمت امتنانیه» به چه معنا است؟

«رحمت وجوبیه» و «رحمت امتنانیه» به چه معنا است؟ پرسش در عرفان از دو اصطلاح «رحمت وجوبیه» و «رحمت امتنانیه» یاد شده است. لطفاً توضیحی در مورد این دو اصطلاح ارائه کنید؟ پاسخ اجمالی «رحمت» در لغت به معنای اراده رساندن خیر به دیگران، رقت،…