صفحه آرشیو

عصمت انبیاء (حضرت آدم – آیات ۱۱۵ و ۱۲۱ طه )

عصمت انبیاء (حضرت آدم – آیات ۱۱۵ و ۱۲۱ طه )

عصمت انبیاء (حضرت آدم - آیات ۱۱۵ و ۱۲۱ طه ) {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَی آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما} «پیش از این، از آدم پیمان گرفته بودیم، امّا او فراموش کرد و عزم استواری برای او نیافتیم!» {... وَعَصَی…