مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: عصمت اهل‌بیت

حدیث ثقلین

حَدیث ثَقَلَیْن یا ثِقْلَیْن حدیثی مشهور و متواتر از پیامبر اسلام(ص) است درباره جایگاه هدایت‌گری قرآن و اهل‌بیت(ص) و لزوم پیروی از آنان. طبق این حدیث، قرآن و اهل‌بیت به عنوان دو چیز گرانبها، همواره در

ادامه مطلب »