صفحه آرشیو

عصمت قبل از پیامبری

عصمت قبل از پیامبری

عصمت قبل از پیامبری فرشتگان، پیامبران و امامان(علیهم السلام)، معصوم هستند و نیز سایر انسان‌ها می‌توانند به طور نسبی به این مقام برسند. حال سؤال این است که پیامبران از چه زمانی معصوم هستند؟ آیا در همه احوال، حتی پیش از نبوت، و از…