صفحه آرشیو

عصمت پیامبران (عصمت حضرت ابراهیم – آیه ۷۶ انعام )

عصمت پیامبران (عصمت حضرت ابراهیم – آیه ۷۶ انعام )

عصمت پیامبران (عصمت حضرت ابراهیم - آیه ۷۶ انعام ) {فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَاَی کَوْکَباً قَالَ هَـذَا رَبِّی فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لا اُحِبُّ الآفِلِینَ} «هنگامی که (تاریکی) شب او را پوشانید، ستاره‌ای مشاهده کرد،…