صفحه آرشیو

عصمت پیامبر (ص) در دریافت و بلاغ وحی (۱)

عصمت پیامبر (ص) در دریافت و بلاغ وحی (۱)

عصمت پیامبر (ص) در دریافت و بلاغ وحی (۱) عصمت پیامبر (ص) در دریافت و بلاغ وحی (۱) (بررسی آیات ۵۲ـ۵۴ حج) یکی دیگر از اشکال‌هایی که به عصمت در مقام تلقی و ابلاغ وحی مطرح شده است، آیات ۵۲ـ ۵۴ سوره حج است که به افسانه…