صفحه آرشیو

عصمت پیامبر (ص) در دریافت و بلاغ وحی (۴)

عصمت پیامبر (ص) در دریافت و بلاغ وحی (۴)

عصمت پیامبر (ص) در دریافت و بلاغ وحی (۴) عصمت پیامبر (ص) در دریافت و بلاغ وحی (۴) (بررسی آیه ‌۶۸ انعام و ۲۴ کهف ) {وَإِذَا رَاَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فی آیَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّی یَخُوضُواْ فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ…