صفحه آرشیو

عقيقه براى امام حسين

تقویم شیعه نهم شعبان

تقویم شیعه نهم شعبان ۱- عقیقه براى امام حسین "علیه السلام" (۴ هجری قمری) ۲- درگذشت «قاضی ابن برّاج» (۴۸۱ هجری قمری) ۳- درگذشت آیت الله "میرزا مهدی آشتیانی" (۱۳۷۲ هجری قمری) --- ۱- عقیقه براى امام حسین "علیه السلام" (۴ هجری قمری) در…