صفحه آرشیو

علائم ظهور در کتب تشیع و اهل سنت

علائم ظهور در کتب تشیع و اهل سنت

علائم ظهور در کتب تشیع و اهل سنت پرسش لطفا در زمینه معرفی منابع دست اول از اهل سنت و تشیع، در زمینه علایم ظهور صاحب الامر (عج) مساعدت فرمایید. پاسخ اجمالی قدیمی‌ترین منبع از اهل سنت که به این موضوع پرداخته و الآن…