صفحه آرشیو

علامه طباطبایی

علامه طباطبایی

اخلاق حضرت علامه طباطبایی(ره) از زبان دکتر احمد احمدی

تأثیری که علامه طباطبایی بر روح ماه و بر تمام زندگی علمی و اجتماعی شاگردانش گذاشت بسیار بود. و بنده قطره‌ای و فردی ناچیز بودم که شاید استعداد و شایستگی نداشتم که آن چنان که می‌بایست از محضر استاد استفاده کنم ولی همان مقدار…

پیراستگى قرآن از اندیشه ها و باورهاى باطل (پژوهشى در باب یکى از مبانى تفسیرى علّامه طباطبائى)

اشارهيكى از مبانى (پيش فرض هاى) تفسيرى علّامه طباطبائى در تفسير الميزان، پيراستگى قرآن از باورهاىِ باطل عصر نزول است. اين مبنا حاصل تجلّى اهداف و اوصاف پديدآورنده قرآن در متن آن مى باشد. به خود قرآن نيز ـ كه الهى بودن آن به دليل معجزه بودنش…

رابطه سنت و تفسیر و دیدگاه علامه طباطبایی

تفسير قرآن كريم سابقه‌اي هزار و چهار صد صاله دارد و مفسّران گران‌سنگي در اين زمينه قلم زده‌اند و هر كدام از شيوه و روش خاصي پيروي كرده‌اند.روش تفسير قرآن به قرآن و روش تفسير قرآن با احاديث از قديمي‌ترين اين…