صفحه آرشیو

علامه علی اصغر کرباسچیان

سی ام جمادی الاول

سی ام جمادی الاول درگذشت علامه علی اصغر کرباسچیان (۱۴۲۴ هجری قمری) --- درگذشت علامه علی اصغر کرباسچیان (۱۴۲۴ هجری قمری) علی اصغر کرباسچیان فرزند میرزا محمد باقر کرباسچی ، در تهران به دنیا آمد . تحصیلات…