صفحه آرشیو

علت اسم گذاشتن پیامبر بر وسایل خود

علت اسم گذاشتن پیامبر بر وسایل خود

علت اسم گذاشتن پیامبر بر وسایل خود خلاصه پرسش چرا پیامبر اسلام(ص) سلاح‌، وسائل و تجهیزات شخصی و حیوانات خود را نام‌گذاری می‌کردند؟ پرسش چرا پیامبر اسلام(ص) برای وسائل خود؛ مانند مسواک، شمشیر و حتی حیواناتش اسم…