صفحه آرشیو

علم امام حسن به کشته شدن توسط همسرش

علم امام حسن به کشته شدن توسط همسرش

علم امام حسن به کشته شدن توسط همسرش آیا امام حسن(ع) نمی دانستند که روزی جعده ایشان را به شهادت می رسانند؟ پس چرا با وی ازدواج کردند؟ در این باره بهتر است بطور کلی در باره علم پیامبر و امام ( علیهم السلام) به وقایع آینده از جمله شهادت…