صفحه آرشیو

علم غیب امام حسین علیه السلام به شهادت

علم غیب امام حسین علیه السلام به شهادت

علم غیب امام حسین علیه السلام به شهادت شما شیعیان قائلید که امام حسین (ع) علم غیب به شهادت خود داشته حال سوال این است که چرا با وجود علم غیب به شهادت قیام کرد؟ در جواب از این سوال که چرا امام حسین(ع) با وجود علم غیب قیام کرد و از علم…