نگاهی به حدیث غدیر     نگاهی به حدیث غدیر مشخصات کتاب: سرشناسه : حسینی میلانی، علی ۱۳۲۶ – عنوان قراردادی : حدیث الغدیر .فارسی عنوان و نام پدیدآور : نگاهی به حدیث غدیر/ علی حسینی میلانی؛ ترجمه و ویرایش هیئت تحریریه مرکز حقایق اسلامی. مشخصات نشر : قم : مرکز حقایق اسلامی ، ۱۳۸۷٫ […]

نگاهی به حدیث منزلت     نگاهی به حدیث منزلت مشخصات کتاب: عنوان قراردادی : احادیث خاص(منزلت). شرح عنوان و نام پدیدآور : نگاهی به حدیث منزلت/علی حسینی میلانی . مشخصات نشر : قم: مرکز حقایق اسلامی ۱۳۸۷٫ مشخصات ظاهری : ۱۵۹ص. فروست : سلسله پژوهش های اعتقادی؛ ۱۲ شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۴۸-۰۰-۲ یادداشت : چاپ […]

چگونگی نماز ابوبکر به جای رسول خدا صلی الله علیه و آله     چگونگی نماز ابوبکر به جای رسول خدا صلی الله علیه و آله مشخصات کتاب: سرشناسه : حسینی میلانی، علی ۱۳۲۶ – عنوان و نام پدیدآور : چگونگی نماز ابوبکر به جای رسول خدا صلی الله علیه و آله (بررسی و نقد)/علی […]

نگاهی به حدیث ثقلین     نگاهی به حدیث ثقلین مشخصات کتاب: سرشناسه : حسینی میلانی، علی ۱۳۲۶ – عنوان قراردادی : محاضرات فی الاعتقادات .فارسی . برگزیده عنوان و نام پدیدآور : نگاهی به حدیث ثقلین / علی حسینی میلانی ؛ ترجمه و ویرایش هیئت تحریریه مرکز حقایق اسلامی . مشخصات نشر : قم […]

نگاهی به حدیث ولایت     نگاهی به حدیث ولایت مشخصات کتاب: سرشناسه : حسینی، علی، ۱۳۲۶- عنوان و نام پدیدآور : نگاهی به حدیث ولایت/علی حسینی میلانی. مشخصات نشر : قم: الحقائق، ۱۳۸۷٫ مشخصات ظاهری : ۷۲ ص.:مصور. فروست : سلسله پژوهش های اعتقادی؛ ۹٫ شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۰۱-۸۷-۸ وضعیت فهرست نویسی : فیپا یادداشت […]

دستبردی در حدیث ثقلین     دستبردی در حدیث ثقلین مشخصات کتاب: سرشناسه : حسینی میلانی، علی، ۱۳۲۶ – عنوان قراردادی : رساله فی حدیث الوصیه بالثقلین الکتاب والسنه. فارسی. عنوان و نام پدیدآور : دستبردی در حدیث ثقلین/علی حسینی میلانی ؛ ترجمه و ویرایش هیئت تحریریه مرکز حقایق اسلامی. مشخصات نشر : قم: مرکز […]