صفحه آرشیو

علی علیه السلام و احتجاج به حدیث غدیر

امیرالمومنین علیه السلام و احتجاج به حدیث غدیر

علی علیه السلام و احتجاج به حدیث غدیر گاهی می پرسند: چرا علی علیه السلام در اثبات حقانیت خویش به حدیث واضح و غیر قابل انکار غدیر استدلال نکرده است؟ این سؤال ظاهرا از سوی مخالفین آن حضرت به صورتی زیرکانه شیوع یافته است؛ چرا که امام علی علیه…