امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند: بهترین زندگی را کسی دارد که مردم در زندگی او خوب زندگی کنند. غرر الحکم منبع http://shiastudies.com/fa/

امیر المومنین علی علیه السلام فرمودند: دنیا دست به دست مى گردد؛ پس، به آرامى تمام در طلب روزى، بهره خود را از آن بطلب تا آن که نوبت تو فرا رسد الدُّنیا دُوَلٌ، فَاطلُب حَظَّکَ مِنها بِأَجمَلِ الطَّلَبِ حَتّى تَأتِیَکَ دَولَتُکَ غررالحکم حدیث۱۹۱۳ منبع http://shiastudies.com/fa/