امام علی علیه السلام:
۳۰ خرداد ۱۳۹۶

همانا وقتهای تو، جزء جزء عمر توست، پس بکوش وقتت جز در مواردی که موجب نجاتت می شود، تلف نشود. 📚 غررالحکم، ج ۱،ص ۲۵۲