صفحه آرشیو

عناصر و اصول عرفان

عناصر و اصول عرفان

اسراری خودی اقبال، نگرشی نو به عرفانی پویا و زندگی ساز (۱)

اقبال لاهوری شاعر بیدار دل و اندیشمند آگاه و توانای جامعه بشری در جهان معاصر می باشد. وی را نمی توان به یک قوم و ملیت خاص متعلق دانست، چرا که جهان بینی او به گونه ای است که از او شخصیتی جهانی، بویژه مشرق زمینی ساخته است و در این مقاله سعی…

انواع مراتب وکاربردهای نور در مثنوی

۱٫ مقدمه موضوع و مبحث «نور» در آثار عارفان، متکلّمان و فلاسفه انعکاس وسیعی دارد؛ زیرا قدمت کاربرد واژه نور به هزاره های قبل از میلاد می رسد، همچنان که قدیمی ترین آثار نژاد هند و اروپایی در این زمینه نیز به هزاره چهارم قبل از…

زمزم راز

(شرحى بر دعاى عارفان) تأثیر گناه بر جسم و جان یکى از آثار زیان بار گناه براى روح و جان، این است که دل و گوش و چشم آدمى را حجاب فرامى گیرد و او را از درک حقایق ناتوان مى سازد. امام على۷ مى فرماید:اِحْذَرْ سُکْرَ الْخَطیئَه فَاِنّ…

زمزم نیاز

(شرحى بر دعاى عارفان) محبت به خدا هر تلاشى بر اساس جذبه و عشق درونى شکل مى گیرد؛ زیرا تا محبت و میل قلبى به کارى نباشد، حرکتى انجام نمى شود. »بزرگان عرفان، محبت را مرکب سالک مى دانند« و این همه برگرفته از سنت رسول خدا۹ است که…

راههای خداشناسی از زاویه تاثیر آنها بر عملکرد دینداران

مقدمه ناگفته پیداست که هر نوع پیشرفت فکری در صحنه های علم، کلام، فلسفه و . . . مبتنی بر نوعی سؤال یا اشکال بالقوه یا بالفعل، از ناحیه خود متفکر یا دیگران بوده است . با این نگرش، اندیشمندان علوم اسلامی اعم از فیلسوفان، عرفا، متکلمین و . . .…