مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: عید قربان

عید قربان

عید قربان عید قربان از اعیاد مهم مسلمانان است در این روز حضرت ابراهیم علیه السلام مأمور به ذبح فرزندش حضرت اسماعیل شد او برای

ادامه مطلب »